Ασφάλιση

CDW: Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς

Ο μισθωτής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε  ζημιά αυτοκινήτου:

  • Άνω των 450 ευρώ εφόσον αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου για τις κατηγορίες Α,Α1,και Β
  • Άνω των 550 ευρώ εφόσον αποδεχτεί τους όρους του συμβολαίου για τις κατηγορίες Β1,C,D,D1 και Ε
  • Άνω των 1500 ευρώ για την κατηγορία Η

SCDW (super collision damage waiver): Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς

Ο μισθωτής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου εκτός από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου, τα κρύσταλλα, τους τροχούς και τα κλειδιά αν δεχτεί αν πληρώσει 3 ευρώ την ημέρα για τις κατηγορίες Α, Α1, Β, B1, C, D, D1, E και 15 ευρώ την ημέρα για την κατηγορία Η.

WUG (wheels, underbody, glass, mirrors and keys): Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς

Ο μισθωτής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά  στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου τα κρύσταλλα τους καθρέπτες, τους τροχούς και τα κλειδιά αν δεχτεί να πληρώσει 2 ευρώ την ημέρα για τις κατηγορίες Α, Α1, Β, Β1, C, D, D1 και E και 5 ευρώ για την κατηγορία Η

ΡΑΙ : Ο μισθωτής καλύπτεται με ασφάλεια οδηγού(ΡΑΙ) με ανώτατο ποσό ασφαλιστικής αποζημίωσης τα 5,000 ευρώ.

Ασφάλεια όρια

Τα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως του ποσού των 1,220,000 ευρώ για κάθε ατύχημα. Σε περίπτωση υλικών ζημιών (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της εταιρείας ) έως του ποσού των 1,220,000 ευρώ. Ζημία που υπερβαίνει αυτό το ποσό καλύπτεται από τον μισθωτή.

Κλοπή / Πυρκαγιά

Ο μισθωτής απαλλάσσεται  πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά έχει προκληθεί από κλοπή ή πυρκαγιά εφόσον έχει αποδεχτεί την ασφάλεια super collision damage waiver (SCDW) που κοστίζει 3 ευρώ την ημέρα.

Οδική βοήθεια

Τα αυτοκίνητα της εταιρείας καλύπτονται από οδική βοήθεια όλο το 24ωρο .

Μεταφορά αυτοκινήτου εκτός συνόρων

Απαγορεύεται η μεταφορά και η οδήγηση αυτοκινήτου της εταιρείας εκτός της Ελληνικής Επικράτειας χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

Μεταφορά αυτοκινήτου με πλοίο

Για την μεταφορά αυτοκινήτου με πλοίο απαιτείται έγγραφη έγκριση  της εταιρείας.